แกรมทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว แลนด์ลาว 4 วัน 3 คืน เดินทางจากกทม.

รหัสLB216 ทัวร์เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม. (เดินทางกลางคืน)สุดคุ้มโปรแกรมใหม่ NEW!!

วันแรก กรุงเทพหนองคาย
19.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
20.00 น. เดินทางโดยรถตู้คอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่หนองคาย

วันที่สอง เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง วัดศรีษะเกศ วัดศรีษะเกศ หอพระแก้ว
06.00 น. นมัสการพระวัดหลวงพระพ่อใส พระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดหนองคาย บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) ร้านทานตะวัน ชิมไข่กระทะ ข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน
08.00 น. พร้อมกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานทัวร์หลวงพระบางอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
09.00 น. ชม ประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย
12.00 น. เข้ารับประทานอาหารที่ร้านอาหารบรรยากาศดีของเวียงจันทร์ (มื้อที่ 2)
ช่วงบ่าย เข้าชมหอพระแก้วเข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล เดินทางต่อไปยังวัดศรีเมืองสักการะเจ้าแม่ศรีเมืองจากนั้นและชมวัดศรีษะเกศ นมัสการพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล
17.30 น. เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมละอองดาว หรือเทียบเทา
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สาม ตลาดเช้า ตลาดจีน พิพิธภัณฑ์ท่านไกรสร พรหมวิหาร หอคำ Duty Free
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่4) พร้อมเก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทาง
09.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์ท่านไกรสร และนำคณะชมหอคำ แวะหอคำซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำงานของรัฐบาลลาวจากนั้นวนรถชมเมือง แวะชมสินค้าที่ตลาดจีน พบกับสินค้าราคาถูกมากมายจากเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อย่างจุใจช้อปปิ้งต่อที่ Duty Free เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาวเข้าสู่หนองคาย
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5)ที่ร้านแดงแหนมเนือง อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดหนองคาย จากนั้นเดินทางกลับ กทม.
23.00 น. ถึงกทม. ส่งคณะด้วยความประทับใจการบริการของทีมงาน

อัตราค่าบริการ
จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1000 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถ ตลอดการเดินทางในลาว
- อาหาร 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- รวมค่าประกันอุบัติเหตุ
- มัคคุเทศก์ไทย + มัคคุเทศก์ลาว

โทรสำนักงาน (เวลาทำการทุกวัน 08.00 น.-24.00 น.) 02-8139228,02-8058800,02-4290553,02-4290545,02-4290523,086-3458363,089-5232908,089-5233165,083-3086327 และเบอร์โทร 24 ชั่วโมง 080-0404783

วิธีการจองทัวร์
วิธีการจองทัวร์โอนมัดจำเพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทางคำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227สำนักงาน
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.