IDLine:laotravel 

 

 

การเดินทางทริปหลวงพระบาง ช่วงวันที่ 13-17 พ.ย.2560 คณะทัวร์ คุณชมนพ  ทัวร์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ทริปนี้รับสนามบินหลวงพระบาง ส่งสนามบินเวียงจันทน์ กับคณะทัวร์คุณชมนพ จาก กทม. สุดฮา ตะลุยหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เมืองในประวัติวัติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. 2560 โดยรถบัส
ทริปนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบสไตล์ทำบุญ เที่ยวสบายๆ กับบรรยากาศเย็นสบายที่เมืองหลวงพระบาง พักที่ หลวงพระบาง 2 คืน พักที่วังเวียง 1 คืน และพักที่เวียงจันทน์ 1 คืน โดยคณะ แจ้งว่าออกเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ คณะของเรา มีกันทั้งหมด 69 ท่านจร้า

 

วันแรก ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่สนามบินหลวงพระบาง โดยใช้รถตู้รับคณะทัวร์ทุกท่าน จากนั้นเดินทางต่อกันเลยจร้า เที่ยวชมวัดเชียงทอง และต่อด้วยขึ้นพระธาตุภูษีชมเมืองหลวงพระบางยามเย็นจ้า พร้อมบริการอาหารมื้อเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าพักที่โรงแรม Sunway hotel luangprabang

เตรียมตัวเดินทางไปพระธาตุพูสี บันไดขึ้นพระธาตุพูสี 328 ขั้น

เดินทางท่องเที่ยวหลวงพระบางโดยใช้สกายแลปคู่ใจ

โรงแรมที่ใช้บริการให้คณะทัวร์ โรงแรมซันเวย์

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว เดินทางสายบุญนมัสการพระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช วัดแสนสุขาราม พระราชวังหลวงพระบาง อิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้า

ไกด์ลาวน้องปุ๋ยสาวน้อยหน้าหมวยให้ข้อมูลประวัติวัดวิชุนราช

คณะของเราทั้ง 69ท่าน ภาพรวมคณะที่หน้าโบถ์ส @วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง

บริเวรด้านหน้าพระราชวังหลวงพระบาง

บริจาคสิ่งของเล็กน้อยให้กับนักเรียนประถมโรงเรียนบ้านช่างไห

สาวสวยในคณะทัวร์ท่ามกลางธรรมชาติน้ำตกตาดกวางซี

บริการอาหารมื้อค่ำที่ร้านมีไชผน

วันที่สาม วันนี้เดินทางกลับเข้าเมืองวังเวียง

บรรยากาศข้างจากหลวงพระบางมาวังเวียง

ทานอาหรมื้อกลางวันระหว่างทางมาวังเวียงที่ร้านสายน้ำผึ้ง

บรรยากาศยามเย็นริมน้ำซอง แห่งเมืองวังเวียง

ถึงแล้วที่พักของเราในคืนนี้โรงแรมทวีสุข รีสอร์ท

อาหารมื้อค่ำที่โรงแรมทวีสุข

วันที่สี่ เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ชมพระธาตุหลวง

นมัสการพระธาตุหลวงแห่งนครหลวงเวียงจันทน์

แสงสีอันสวยงามของประตูชัยยามค่ำคืน

โรงแรมพรทิพย์พลาซ่า@เวียงจันทน์ โรงแรมที่ให้ในคืนสุดท้ายในทริปนี้

ทีมงานไกด์ของสไมล์ไทย ไกด์เคน ไกด์ปุ้ย ไกด์ชัยชนะ


โทรสอบถามเพิ่มเติมโปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 0890404783 , 024290545 , 024290554 , 028058800


ID LINE : 0863399940

จบทริปแล้วจร้า ขอขอบพระคุณคณะทัวร์คุณพี่ชมนพที่ให้ความไว้วางใจบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ได้ดูแลรับใช้บริการทุกท่าน

ตลอดทริปการเดินทาง