IDLine:laotravel 

 

 

ก้าวต่อไปของสไมล์ไทยทัวร์
ก่อนอื่นใด ทีมงานทั้งหมดขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนนายยงยุทธ และบริษัทสไมล์ไทยทัวร์ด้วยดีเสมอมา จนทำให้เรามีวันนี้ วันที่พวกเรามีสำนักงานป็นของเราเอง ซึ่งเดิมเราใช้ตึกเก่าๆในหมู่บ้าน อยู่ในอ.สามพราน จ.นครปฐม
ด้วยการทำงานที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจในการบริการ ทำให้วันนี้เรามีสมาชิกที่สนับสนุนทีมงานอยู่ทั่วประเทศ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ยังสำนึกในความกรุณาของสมาชิกที่ใช้บริการทุกท่าน เป็นแรงและกำลังใจให้บริษัทสไมล์ไทยีโคทัวร์ก้าวต่อไป

วันนี้ขออนุญาตรายงานความคืบหน้า ของบริษัทสไมล์ไทยทั้ง 5 สาขาในปี2559
-โครงการปรับปรุงบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน จ.นครปฐม ระยะเวลาในการดำเนินการ พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
-ปรับปรุงโครงสาร้างชั้น2 ชั้น3 ชั้น4

ปรับปรุงติดตั้งไฟเพิ่ม

ปรับปรุงผนังห้องน้ำ

ปรับปรุงพื้นเป็นแบบแกรนิตโต้


บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ชั้น 3 ปรับปรุงเป็นแผนกบัญชี


บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ชั้น4 ปรับปรุงเป็นแผนกทัวร์ในประเทศทั้งหมด


ส่วนสำนักงานบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย สาขาด่านชายแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี สาขาอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้ดำเนินการเสร็จเรียร้อยแล้ว

 -โครงการจัดตั้งป้ายโฆษณา ขนาด 6x8 เมตร บนตึกบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ สำนักงานสาขาพัทยา จ.ชลบุรี

-โครงการจัดตั้งบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ในประเทศเวียดนาม ระยะเวลาภายในปี2560
ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จัดตั้งบริษัทสไมล์ไทยทัวร์ในประเทศเวียดนาม
วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเข้าไปดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามเอง
บริหารและจัดการในด้านโรงแรม ร้านอาหาร รถ และมัคคุเทศน์ในเวียดนาม
บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ ได้ดำเนินการเปิด บริษัท GTC TRAVEL CO.,LTD ในประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ ได้ดำเนินการเปิด บริษัท นครโชคชัยทัวร์ ในประเทศลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ ได้ดำเนินการเปิดบริษัทรถเช่าในในลาวตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ ในนามบริษัท นครโชคชัยคาร์เร้นทน์ จำกัด

และเราพร้อมแล้วในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซีย
ก้าวต่อไปของสไมล์ไทยทัวร์ จะทำการเปิดบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวในพม่า
จากนั้นเราจะทำแผนและธุรกิจนำเที่ยวในโซนยุโรป

สุดท้ายทีมงานขอบขอบพระคุณสามาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา