IDLine:laotravel 

 

 

ปัจจุบันบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและรถเช่าในประเทศลาวโดยมีสาขาที่เมืองปากเซ เวียงจันทน์ เเละหลวงพระบาง โดยเเยกธุรกิจเป็น 2 ส่วน
1.ธุรกิจการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด
2.ธุรกิจรถเช่าภายใต้ชื่อ บริษัท บริษัทนครโชคชัยคาร์เร็นท์ จำกัด
บริษัททั่ง 2 บริษัท อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์จำกัด
แนะนำผู้จัดการบริษัทนครโชคชัยทราเวลคือ Mr.Viengxai ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนครโชคชัย จำกัด (สปป.ลาว)

ใบประกอบธุรกิจและทะเบียนการค้าบริษัทนครโชคชัยคาร์เร้นท์ (สปป.ลาว)

เชิญสมาชิกรับชมบรรยากาศ
การร่วมรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์
ระหว่างทีมงานสไมล์ไทย กับสมาคมการค้าและท่องเที่ยวของแขวงจำปาสัก สปป. ลาว

เปิดตัวรถใหม่ Hyundai ของษริษัทนครโชคชัยคาร์เร้นท์


บริษัทสไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด สาขาอุบลราชธานี

เราคือทีมงานที่ดีที่สุด พร้อมที่สุด และมีเครือข่ายในสปป.ลาวมากที่สุด วันนี้ทีมงานทั้งหมดมีความพร้อมที่จะรับใช้ และบริการคณะทัวร์ที่เดินทางมาประเทศไทย ติดต่อเราในสปป ลาว 009 856 20592059217515,045-210725